අපි ගැන

WORKING SINCE 1993

  • පරිපාලක
  • Comment (s)

අපි උතුරු චීන ඖෂධ සමූහ සංස්ථාව පශු වෛද්ය Co., Ltd. (NCPCVET) ය.

අපි උතුරු චීන ඖෂධ සමූහ සංස්ථාව (NCPC) චීනයේ විශාලතම ඖෂධ ව්යාපාර ගෙවන්න සහ විශාලම චීන ප්රතිජීවක නිෂ්පාදන පදනම "ෆෝචූන් ගෝලීය 500" සාමාජික සහ "චීන ඖෂධ සමාගම හොඳම සමාගම් දහය", යන පූර්ණ අනුබද්ධ සමාගමක් වේ.

පුවත් ලිපි

අපගේ නිපැයුම් සහ pricelist ගැන පරීක්ෂණ සඳහා, කරුණාකර අප වෙත ඔබගේ ඊ-තැපැල් ලිපිනය අත්හැර අපි පැය 24 ක් තුළ ස්පර්ශ වනු ඇත.
පරීක්ෂණයක් Pricelist සඳහා
නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!