QA & QC

Bắc Trung Quốc Tập đoàn Dược phẩm Công ty Cổ phần Thú y Công ty TNHH. (NCPCVET) Xem xét cải thiện Khuếch trương Indusry sanme như nhiệm vụ và trân trọng giá trị mà “sức khỏe và chất lượng đầu tiên”.

Một hoàn toàn QA / QC Hệ thống được thiết kế và được vận hành một cách hiệu quả phù hợp với GMP và yêu cầu pháp lý có liên quan theo tiêu chuẩn quốc tế. Bằng cách thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát theo tiến độ theo yêu cầu GMP cũng như áp dụng các thiết bị thử nghiệm tiên tiến bao gồm sắc ký lỏng hiệu năng cao và detecor ẩm hoàn toàn tự động.

NCPCVET quản lý để đảm bảo chất lượng nguyên liệu và thành phẩm và đảm bảo sự an toàn của chuỗi Indusry thực phẩm.

3333     4444


WhatsApp Online Chat!