โรงงาน

ภาคเหนือของจีนยากลุ่มคอร์ปอเรชั่นสัตวแพทย์ Co. , Ltd. (NCPCVET) พิจารณาปรับปรุงความคืบหน้าของ Indusry sanme เป็นงานและทะนุถนอมค่าที่ว่า“สุขภาพและคุณภาพครั้งแรก”

QA สมบูรณ์ / QC ระบบถูกออกแบบและถูกดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ GMP และที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล โดยการดำเนินการอย่างเคร่งครัดในการควบคุมความคืบหน้าตามความต้องการของ GMP เช่นเดียวกับการใช้อุปกรณ์การทดสอบขั้นสูงรวมทั้งมีประสิทธิภาพสูงของเหลว chromatography และ detecor ความชื้นแบบอัตโนมัติ

NCPCVET พอที่จะรับประกันคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปและมั่นใจในความปลอดภัยของห่วงโซ่อาหาร Indusry

3333     4444


WhatsApp แชทออนไลน์!